Порушення функції щитоподібної залози (гіпотиреоз, гіпертиреоз) діагностується у 2-5% населення, 12% спостерігається у вагітних та у 20% жінок, які готуються до екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Останніми роками зросла поширеність гіпотиреозу серед вагітних до 15% за рахунок субклінічних форм.

ГІПОТИРЕОЗсиндром, викликаний тривалою і стійкою недостатністю гормонів щитоподібної залози в організмі або зниження їх біологічних ефектів на тканинному рівні, що веде до зниження основного обміну, пригнічення обмінних процесів, порушення функціонального стану різних органів та систем.

В період внутрішньоутробного життя під контролем тиреоїдних гормонів здійснюються процеси ембріогенезу, диференціюється та дозрівають практично усі органи та системи. Жодні інші гормони не володіють таким впливом на розвиток плода, як тиреоїдні гормони, особливо на формування центральної нервової системи.

Є різні форми гіпотиреозу в залежності від стадії, форми гіпотиреозу, тяжкості перебігу, рівня ТТГ, тривалості захворювання.

Хоріонічний гонадотропін (ХГТ) людини, що виробляється плацентою, чинить стимулюючу дію на щитоподібну залозу внаслідок своєї здатності взаємодіяти із рецепторами ТТГ. У результаті цього в І триместрі на піку секреції ХГТ підвищується вироблення тиреоїдних гормонів.

Гіпотиреоз та вагітність.

ЧИ ВИЗНАЧАТИ РІВЕНЬ ТТГ У ЗДОРОВИХ ВАГІТНИХ

Під час опитування американських лікарів 42% респондентів повідомили, що проводять тотальний скринінг вагітних на захворювання щитоподібної залози, 43% лікарів відповіли, що проводять тільки у групах ризику і 15% не проводять взагалі.

Нормальні значення ТТГ для вагітних жінок (Американська тиреоїдна асоціація, 2011-2017р.)

ПЕРІОДИ ВАГІТНОСТІРІВЕНЬ ТТГ мМО/л
І триместр0,1-2,5
ІІ триместр0,2-3,0
ІІІ триместр0,3-3,0

ЯК ВПЛИВАЄ ГІПОТИРЕОЗ НА ВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ

Гіпотиреоз впливає на фертильність жінки, перебіг вагітності та на здоров’я плода. Наприклад, при субклінічному гіпотиреозі виявлено збільшення частоти внутрішньоутробної затримки плода, нижчу масу тіла. При подвоєнні ТТГ ймовірність викидня збільшується на 80%. Некомпенсований гіпотиреоз збільшує ризик передчасних пологів, прееклампсії, гестаційного цукрового діабету, гіпертензії, відшарування плаценти.

Гіпотиреоз у вагітної найбільш небезпечний для розвитку плода і в першу чергу впливає на розвиток центральної нервової системи. Це пояснюється тим, що в першу половину вагітності щитовидна залоза плода практично не функціонує і в нормі розвиток нервової системи проходить під дією материнських гормонів.

КОЛИ НЕОБХІДНО РОЗПОЧАТИ ЛІКУВАННЯ

Правильна тактика лікування та обстеження повинна проводитися ще до початку настання вагітності, особливо у групах ризику. Ефект лікування залежить від терміну початку лікування та тривалості терапії, затраченого на досягнення цільового рівня ТТГ.

Частота ускладнень зменшується, якщо лікування починати до 12 тижнів. Контроль адекватності терапії здійснюється по рівню ТТГ, який необхідно визначати з інтервалом 1 раз у 4 тижні в першій половині вагітності.

 

Гіпотиреоз та вагітність.