МАЛОВАГОВИЙ ПЛІД – це плід, який не досягнув необхідних специфічних біометричних розмірів відповідно до свого терміну вагітності. ДО ЙМОВІРНИХ ПРИЧИН виникнення можна віднести такі:

 1. ЗІ СТОРОНИ МАТЕРІ:
 • Хронічна артеріальна гіпертензія;
 • Цукровий діабет;
 • Прееклампсія вагітних;
 • Хронічні захворювання дихальної та серцево-судинної систем;
 • Шкідливі звички (тютюнопаління, надмірне вживання алкоголю);
 • Недостатнє харчування;
 • Професійні шкідливості.
 1. ЗІ СТОРОНИ ПЛОДА:
 • Багатоплідна вагітність;
 • Хромосомні захворювання плода;
 • Перинатальні інфекції плода (цитомегаловірус, краснуха, токсоплазмоз);
 • Патологія розвитку плаценти.

Низька маса плода не обов’язково пов’язана із затримкою його росту. Важливо розуміти, що існує таке поняття як конституційно малий плід. Основним в діагностиці такого стану є динамічне спостереження біометричних показників, доплерометрія в судинах пуповини і кількість навколоплідних вод.

ДІАГНОСТИКА:

 • Визначення висоти стояння дна матки у другому і третьому триместрах із занесенням до гравідограми. В нормі до 30 тижнів приріст висоти дна матки складає 0.7-1.9 см на тиждень, в 30-36 тижнів 0.6-1.2 см на тиждень, 36 і більше тижнів 0.1-0.4 см.

Відставання розмірів на 2 см або відсутність приросту протягом двох-трьох тижнів дає можливість запідозрити затримку розвитку плода.

 • Ультразвукова фетометрія.

Розрізняють три ступені важкості затримки розвитку плода:

 1. Відставання показників фетометрії на 2 тижні від гестаційного терміну;
 2. Відставання на 3-4 тижні від гестаційного терміну;
 3. Більш ніж на 4 тижні.

ЯК ПОТРІБНО СПОСТЕРІГАТИ ЗА ПЛОДОМ?

Для діагностики функціонального стану плода використовують:

 • Біофізичний профіль плода – оцінюють суму балів окремих біофізичних параметрів (дихальні рухи, тонус плода, рухова активність плода, об’єм навколоплідних вод);
 • Основним обстеженням є доплерометрія швидкості кровотоку у артерії пуповини (відображає стан мікроциркуляції у плодовій частині плаценти, судинний опір якої відіграє основну роль у фетоплацентарній гемодинаміці).

Діагностичні критерії:

 • Нормальний кровотік;
 • Патологічний кровотік;
 • Термінальний кровотік (свідчить про високу вірогідність антенатальної загибелі плода);
 • Нульовий кровотік;
 • Негативний кровотік;

ЯКА ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ІЗ ЗАТРИМКОЮ РОЗВИТКУ ПЛОДА?

 1. Лікування захворювань вагітної, які призводять до даної патології.
 2. Динамічне спостереження за станом плода:
 • При нормальних показниках стану плода, можливе амбулаторне спостереження та пролонгування вагітності до доношеного стану;
 • При сповільненому діастолічному кровотоці в артерії пуповини, проводять дослідження біофізичного профілю плода. За відсутності патологічних показників біопрофілю плода, проводять повторну доплерометрію з інтервалом 7 днів. При наявності патологічних показників, біопрофіль плода проводять з доплерометрією один раз на два дні в умовах стаціонару.

В «Прикарпатському центрі репродукції людини» при веденні вагітних ми дотримуємось чинних протоколів МОЗ України та міжнародних протоколів. З метою діагностики внутрішньоутробного стану плода, на кожному візиті проводиться кардіотокографія плоду та при потребі вагітні скеровуються на всі необхідні додаткові методи дослідження.

ПАМ’ЯТАЙТЕ, правильна та своєчасна діагностика – це запорука народження здорового малюка!

_______

МАЛОВАГОВИЙ ПЛІД. Причини, діагностика та тактика ведення вагітних із затримкою розвитку плода.