07.06.2021 року на сайті Міністерства охорони здоров’я України в рубриці «Громадське обговорення» був оприлюднений Проект наказу МОЗ України «Про внесення Змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року №446» для громадського обговорення.

В ДЗ «ПЦРЛ» проведено обговорення даного проекту. Заступник директора закладу Босацький Я.В. в короткій презентації доповів про зміни, які пропонуються в проекті наказу:

  • зміни до Порядку атестації;
  • зміни до нарахування балів БПР для лікарів;
  • про атестацію лікарів, які працюють за декількома лікарськими спеціальностями;
  • про порядок атестації для лікарів, які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію, яким відмовлено в атестації на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії та які не працювали понад 3 роки за спеціальністю;
  • не зарахування навчання в інтернатурі та клінічній ординатурі до стажу роботи за спеціальністю для проходження атестації.

В ДЗ «ПЦРЛ» проведено обговорення проекту наказу МОЗ України «Про внесення Змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446».

Також доповідач розказав про порядок створення та зберігання особистого освітнього портфоліо та необхідності вказувати в ньому кількість наданих медичних послуг (нове).

В обговоренні проекту та внесенні пропозицій взяли участь адміністрація та лікарі закладу.

Пропозиції надіслано до заінтересованих сторін і центральних органів виконавчої влади для погодження в установленому законодавством порядку.